„Przegląd Uniwersytecki”, 2022, nr 7-9

Jak widać na okładce tego numeru, Spacerek na uniwerek, mimo deszczowej pogody, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Mieszkańcy Szczecina wychodzili z domów i kawiarni, aby robić zdjęcia uczestnikom pochodu. Po raz pierwszy ubrani w togi rektorzy szczecińskich uczelni, wykładowcy i studenci wspólnie przemaszerowali przez miasto. Na czele pochodu Spacerek na uniwerek szła maskotka Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uniwersytet ma powody do świętowania. Profesor Waldemar Tarczyński, Rektor US, podczas inauguracji roku akademickiego podawał dane rekrutacyjne: o indeks uniwersytecki na studia stacjonarne ubiegało się 8 700 kandydatów, czyli o ponad 300 więcej niż w zeszłym roku, a na części kierunków, szczególnie drugiego stopnia, procedura jeszcze się nie zakończyła. Naukę na Uniwersytecie chciało rozpocząć niemal 1 000 obcokrajowców. Średnio na jedno miejsce przypadało dwóch kandydatów, na najbardziej oblegane kierunki – sześciu chętnych.

Uczelnia jest silniejsza również ze względu na wyniki ewaluacji działalności naukowej. „Główny wniosek jest taki, że udało się przeprowadzić naszą Uczelnię suchą stopą przez to wzburzone morze. W wyniku ewaluacji wzmocniliśmy się i zapewniliśmy bezpieczeństwo całej Uczelni. Zarysowały się też wyraźne, nowe perspektywy rozwojowe” – zaznacza w wywiadzie dla „Przeglądu Uniwersyteckiego” prof. Andrzej Skrendo, prorektor ds. nauki. Część instytutów uzyskała prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego, żadna jednostka takich uprawnień nie straciła. Oznacza to rozwój całego Uniwersytetu. Dyrektorzy najlepiej ocenionych instytutów powtarzają, że jest to wynik pracy zespołowej i niechętnie mówią, kto wniósł do wspólnej puli najwięcej, bo każdy dodał swoją cegiełkę, przyczyniając się do ostatecznego wyniku; nie ukrywają za to, że brakowało im stabilności reguł oceny pracy naukowej. Planowanie jest podstawą skutecznych działań, a wszystko wskazuje na to, że zasady ponownie będą się zmieniać w trakcie – mówią. Kilka instytutów, które całościowo otrzymały kategorię B+, w pierwszym kryterium – najważniejszym, bo publikacyjnym – znajduje się w kategorii A. Instytuty te złożyły odwołania, czekamy na ostateczne decyzje.

Jak podkreślał podczas Spacerku na uniwerek Rektor Waldemar Tarczyński, Uniwersytet jest po to, aby służyć mieszkańcom. Teraz, silniejszy po ogłoszeniu wyników ewaluacji, może służyć jeszcze efektywniej.