„Przegląd Uniwersytecki” – kwartalnik Uniwersytetu Szczecińskiego

„Przegląd Uniwersytecki” ukazuje się od 1991 roku. Dostępny jest w wersji drukowanej i elektronicznej. W latach 2004–2014 ukazywała się anglojęzyczna wersja czasopisma: „The University Review”.

W czasopiśmie podejmowane są aktualne tematy związane z życiem Uczelni, publikowane są relacje z wydarzeń istotnych dla środowiska akademickiego oraz opisy prowadzonych badań naukowych. W poszczególnych działach znajdują się informacje m.in. o konferencjach i projektach naukowych, współpracy międzynarodowej, kulturze i sporcie. W każdym wydaniu podjęty zostaje temat numeru, na który spoglądamy z wielu różnych perspektyw. Zamieszczamy również informacje o działalności studentów i doktorantów. O historii „Przeglądu Uniwersyteckiego” można przeczytać w artykule dr hab. Pauliny Olechowskiej pt. „(R)ewolucja PU”, opublikowanym w numerze 2009/10–12.

Zapraszamy do lektury „Przeglądu Uniwersyteckiego” i nadsyłania propozycji tematów na adres: przeglad@usz.edu.pl

Strona „Przeglądu Uniwersyteckiego” na Facebooku: https://facebook.com/PrzegladUniwersytecki/