„Przegląd Uniwersytecki”, 2023, nr 4-6

Szanowni Państwo,

bieżący numer „Przeglądu Uniwersyteckiego” oddajemy do rąk Czytelników tuż po absolutoriach. Zdjęcie, zrobione podczas jednej z tych uroczystości odbywających się w Uniwersytecie Szczecińskim, znajduje się również na okładce czasopisma. Jak wielokrotnie podkreślano podczas spotkań symbolicznie zamykających okres kształcenia w uczelni wyższej, studia dają możliwość wszechstronnego rozwoju i są czasem, który warto jak najlepiej wykorzystać. Tematem numeru uczyniliśmy szeroko rozumiany rozwój – zarówno pracowników, jak i studentów Uczelni, na który spoglądamy z wielu różnych perspektyw.

Numer otwiera zapis debaty inaugurującej działania Uniwersyteckiego Zespołu Wsparcia i Rozwoju. Zagadnienie zostaje szerzej przedstawione w dwóch kolejnych artykułach poświęconych sposobom wspierania studentów oraz działalności Akademickiego Biura Karier US. Rozmowa z Adamem Jamrozem, niewidomym pracownikiem Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US, dotyczy m.in. pokonywania barier w drodze do samorealizacji. O tym, czym jest dla nich rozwój, mówią również studenci. W jednym z tekstów nawiązujemy do trwającej kampanii promocyjnej pod hasłem: „Możesz więcej”, która pokazuje kandydatom na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, że Uczelnia oferuje im możliwości rozwoju naukowego, osobistego i realizacji swoich pasji. O zrównoważonym rozwoju rozmawiamy z prof. Barbarą Kryk, pełnomocniczką Rektora ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

W Kalejdoskopie przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom minionego kwartału. Rozmowy o nauce dotyczą różnorodnych zagadnień, które pozostają w związku z tematem przewodnim numeru: nauczania i uczenia się języków obcych w zmieniającym się świecie, turystyki winiarskiej jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego, projektu badawczego realizowanego w Instytucie Fizyki US, badania mediów w erze algorytmów oraz projektu „Nauka jest w naszej naturze”.

W dalszej części zamieszczono relacje z sześciu konferencji naukowych oraz przedstawiono działania zmierzające do rozwijania współpracy międzynarodowej. W numerze piszemy również o działalności doktorantów i prezentujemy badania młodych naukowców, a także – pokazujemy interesujące aktywności studentów. Ponadto omawiamy liczne wydarzenia organizowane w Uniwersytecie Szczecińskim, działania podejmowane w odpowiedzi na różne potrzeby społeczne oraz projekty realizowane przez naszych pracowników. W końcowych działach poświęcamy uwagę działalności bibliotek uniwersyteckich i zapraszamy Czytelników do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tematem kolejnego „Przeglądu Uniwersyteckiego” będzie początek.

dr Agnieszka Szlachta
redaktor naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”