„Przegląd Uniwersytecki”, 2023, nr 1-3

Szanowni Państwo,

tematem przewodnim najnowszego „Przeglądu Uniwersyteckiego” jest pomoc. Numer otwiera rozmowa pt. Rok wojny, stanowiąca zapis ze spotkania podsumowującego działania Uniwersytetu Szczecińskiego związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Cytując słowa prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego, rektora Uniwersytetu Szczecińskiego:

Minął rok od zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Na to, co stało się w Ukrainie, nie mogliśmy pozostać obojętni, zwłaszcza zdając sobie sprawę, jak wielu członków naszej społeczności akademickiej stanowią obywatele tego państwa. Od pierwszych chwil rozpoczęcia wojny w Ukrainie nasza wspólnota akademicka aktywnie włączyła się w pomoc uchodźcom. Dziś pragnę podziękować zaangażowanym w pomoc pracownikom i studentom. Apeluję, byśmy byli maratończykami w udzielaniu tej pomocy, nie zwalniajmy tempa. Nasze działania i pomoc są nadal bardzo potrzebne.

Z tematem powiązany jest tekst prof. Krzysztofa Kowalczyka pt. Walka w obronie wartości cywilizacji zachodniej. Zagadnienie pomocy psychologicznej dla osób z doświadczeniem migracji zostało szeroko przedstawione w rozmowie z dr Marzeną Piłat. W kolejnych artykułach opisano różne formy pomocy, jaką nieśli uchodźcom wojennym pracownicy i studenci Uczelni. W tej części czasopisma zamieszczono również opis działań Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także – artykuł o działaniach Uczelni na rzecz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przegląd najważniejszych wydarzeń z życia uczelni zamieszczamy w sekcji Kalejdoskop. Prezentowane w czasopiśmie rozmowy o nauce dotyczą różnych dyscyplin – zapraszamy do lektury tekstów o prawie rzymskim (prof. Maciej Jońca), stanie ekologicznym Odry (prof. Robert Czerniawski) oraz współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej (dr Paweł Migdalski). O nietypowym znalezisku na dnie Regalicy piszą dr Piotr Maliński, mgr Robert Michalak oraz mgr inż. Paweł Mikołajewski). Teologia w naukowej konfrontacji stała się natomiast przedmiotem zainteresowania w tekście autorstwa mgr Kaciaryny Bychak i ks. Łukasza Palucha).

W numerze piszemy również o współpracy międzynarodowej, sukcesach młodych naukowców i działalności studentów, a także – relacjonujemy istotne wydarzenia z życia społeczności akademickiej.

Tematem kolejnego numeru „Przeglądu Uniwersyteckiego” będzie rozwój.

dr Agnieszka Szlachta
redaktor naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”