Redaktor naczelna: dr Agnieszka Szlachta

Współpraca: dr Krzysztof Flasiński (Instytut Literatury i Nowych Mediów),
Agnieszka Lizak (rzeczniczka prasowa), Filip Kacalski (fotograf)

Kontakt: przeglad@usz.edu.pl

 

Adres redakcji:

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin